Accu's en accessoires voor meer dan 200.000 verschillende apparaten!

 • Veilig, eenvoudig, snel
 • Al 18 jaar dé accu, batterijen en adapter specialist
 • Meer dan 1.000.000 klanten

Vragen? Neem contact met ons op!

Privacy Policy

BraunOni B.V., gevestigd aan Freddy van Riemsdijkweg 6a 5657 EE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BraunOni B.V.
Freddy van Riemsdijkweg 6a
5657 EE Eindhoven

Persoonsgegevens die wij verwerken

BraunOni B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-addes

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via de helpdesk, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BraunOni B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van contractuele afspraken:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Contact met u op te nemen via e-mail of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Afhandeling van retouren

Bij een gerechtvaardigd belang

 • Voor klantbeoordelingen en klanttevredenheidsonderzoek

Of wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het plaatsen van cookies

BraunOni B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of bij een vermoeden van fraude.

Geautomatiseerde besluitvorming

BraunOni B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BraunOni B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BraunOni B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens
Bewaartermijn
Reden
Personalia en Adres
7 jaar
Wij dienen deze persoonsgegevens te bewaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst.
Email address
3 jaar
Voor het kunnen afhandelen van garantiegevallen bewaren wij uw e-mailadres. In het geval van een inschrijving op onze nieuwsbrief behouden we uw e-mailadres totdat u uw toestemming weer intrekt.
IP address
1 jaar
Het ip-adres wordt alleen gebruikt om fraude gevallen te voorkomen.


Delen van persoonsgegevens met derden

BraunOni B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals vervoerders) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (belastingdienst). Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BraunOni B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BraunOni B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gebruik van Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op bepaalde pagina´s zogenaamde cookies. Het betreft kleine tekstbestanden die op uw randapparatuur (terminal) worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Enkele van de cookies die wij gebruiken, worden na de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw randapparatuur en maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies).

Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet rechtstreeks aan een gebruiker worden gekoppeld.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u hiermee in bepaalde gevallen akkoord gaat of helemaal niet. Bij het niet aanvaarden van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Hieronder vindt u informatie over de door ons gebruikte cookies en de instellingsmogelijkheid van uw browser.

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de werking van onze website mogelijk te maken. Hiertoe behoren bijv.cookies waarmee u bij het klantgedeelte kunt inloggen of iets in het winkelmandje kunt plaatsen.

2. Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat om anoniem gemaakte gegevens over het gebruikersgedrag van onze bezoekers te verzamelen. Deze worden door ons vervolgens geanalyseerd om bijv. de functionaliteit van de website te verbeteren en om u interessante aanbiedingen te tonen.

3. Functionele cookies (functional cookies)
Deze cookies worden voor bepaalde functies van onze website gebruikt, bijv. om een betere navigatiestroom op onze website voor te stellen en om u gepersonaliseerde en relevante informatie te tonen (bijv. „op interesse gebaseerde advertenties“)

4. Targeting cookies
Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de sites die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die aan u worden getoond zo te selecteren dat deze voldoen aan uw interessen.

5. Cookies van derde partijen (third party cookies)
Deze cookies van enkele van onze reclamepartners dragen ertoe bij het internetaanbod en onze website voor u interessanter te maken. Daarom worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies die na een ingestelde tijd automatisch worden gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Er worden alleen pseudoniemgegevens onder een user-ID geregistreerd. Deze pseudoniemgegevens worden op geen enkel moment met uw persoonsgegevens samengevoegd (gepoold).

Hoe configureer ik de cookie-instellingen van mijn browser?
Elke browser onderscheidt zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Deze manier wordt in het hulpmenu van elke browser beschreven. In het hulpmenu leest u hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor de respectievelijke browsers kunt u de volgende links gebruiken:

Microsoft Edge™ https://privacy.microsoft.com/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Apple Safari™ https://support.apple.com/kb/ph21411

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Toepassing van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methodes die u de mogelijkheid geven het gebruik van de website te analyseren, zoals bijvoorbeeld zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De informatie die over uw gebruik van deze website is verkregen wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres afgekort voordat het wordt doorgegeven aan een andere lidstaat van de Europese Unie of naar andere staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het doorgeven van de door het cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van die gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doo BraunOni B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BraunOni B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BraunOni B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via helpdesk

Beoordelingen

HANS KEIJMEULEN beoordeelde ons met:
(5/5)
Product:
Samsung YH-925 accu (750 mAh 3.7 V)
Algemeen:
Snelle en zeer complete levering, ik zal zeker nog meerdere bestellingen plaatsen omdat ik uiterst tevreden ben. Top!
Lees reviews van andere klanten
 • Veilig, eenvoudig, snel
 • Al 18 jaar dé accu, batterijen en adapter specialist
 • Meer dan 1.000.000 klanten

Vragen? Neem contact met ons op!